بعنوان اولین پست شاید بهتر باشد از تجربه ساخت پادکست برایتان توضیح بدهم . تجربه‌ای که شاید برای رسیدن به آن مسیری نه زیاد اما نیازمند انرژی و صبر و هزینه هستید . من در این مطلب از تجارب شخصی خودم استفاده و به شما به عنوان یک مبتدی پادکست سازی کمک می کنم که شما هم مانند من پادکست شخصی خودتان را راه‌اندازی کنید. مسیری که من پیموده ام تا پادکست ۱۰۲۴ را بسازم را در این مطلب به شما نمایش خواهم داد .

ادامه مطلب